Wat is een design sprint?
Wat is een design sprint

Gepubliceerd: 18 januari 2021

Je hoort het steeds vaker, een ‘design sprint’. Maar wat is dit eigenlijk en hoe kan je bedrijf hier van profiteren?

Een design sprint is eigenlijk een methode om snel van probleem naar oplossing te gaan. Het idee van een design sprint is dat je in vijf dagen van probleem naar oplossing gaat en een prototype hebt ontwikkeld die je getest hebt bij een kleine groep gebruikers. Het is een hele efficiënte methode waarbij je met een klein team een week lang aan niks anders gaat werken. Op deze manier kun je een idee testen in de markt voordat je grote investeringen moet gaan maken of eindeloos lange ontwikkeltrajecten door moet. Er wordt veel gebruik gemaakt van de ideeën binnen de design thinking methode.

5 Fasen

Binnen een design sprint hanteren we vijf fasen. Elke dag ga je met een volgende fase aan de slag. Het is hierbij verstandig om wel enige voorbereiding te doen. Het is namelijk cruciaal om een goed team samen te stellen van mensen uit verschillende disciplines. Ook is het zeer verstandig om na te denken over de omgeving waarin je aan het werk gaat. De setting moet namelijk creativiteit ondersteunen. Vaak wordt onderschat hoeveel invloed een omgeving heeft op de creativiteit van mensen. Ook moet je zorgen dat er genoeg materialen zijn om mee te werken. Denk aan post-its, whiteboards, knutselspullen en eventueel wat lekkers. Wij maken er het liefst een feestje van. Dat helpt!

Fase 1 – Begrijpen, wat willen we oplossen?

Tijdens de eerste dag is het vooral belangrijk om de probleemstelling scherp te krijgen en goed te begrijpen wat het probleem nou precies is en in welke context deze zich bevind. Onderzoek de business opportunity, het publiek, de concurrentie en de waarde propositie. Ook is het belangrijk om te definiëren wanneer de oplossing wordt gezien als een succes.

Fase 2 – Divergeren, laat de creativiteit maar vloeien

Nu begint het écht leuke werk. We mogen onze creativiteit naar hartenlust laten vloeien. Hierbij is het vooral belangrijk zo veel mogelijk ideeën te bedenken om het probleem om te lossen. Ga vooral nog geen ideeën afschieten, alles kan en alles mag, hoe onhaalbaar het ook lijkt. Juist dit bevordert de creativiteit en leidt tot nog meer gave ideeën. Afschieten van ideeën doen we in de volgende fase.

Fase 3 – Convergeren, nu mag je ideeën afschieten

Alle ideeën uit de vorige fase gaan we nu nog eens goed bekijken. Welke passen binnen het bedrijf en welke ideeën lijken een haalbare oplossing te zijn? We gaan de beste ideeën selecteren om hier vervolgende storyboards voor te gaan maken. Hierbij kun je wat meer in detail treden en dit helpt ook om uit te vogelen welke ideeën je probleem echt kunnen oplossen.

Fase 4 – Prototype, tijd om te bouwen

Deze dag wordt aanpoten, we gaan nu in één dag een prototype bouwen. Met een prototype krijg je inzicht in hoe je doelgroep met je product om gaat. Je kan uitvogelen of je idee een succes kan worden zonder al te veel tijd te investeren in het bouwen van het product. Het is belangrijk te focussen op de belangrijkste functies van het product. Zorg dat het zo compleet mogelijk is, maar verlies niet de deadline uit het oog. Je hebt immers maar één dag voor deze fase.

Fase 5 – Wat vind je doelgroep?

Is het een goed idee? Wat vind je doelgroep er nou echt van? Tijd om dat eens te gaan testen. We gaan het prototype voorleggen aan gebruikers. Zorg dat je een aantal ‘respondenten’ hebt die je product gaan uitproberen. Neem voor elke respondent goed de tijd zodat je ze zo veel mogelijk vragen kan stellen. Kijk hoe ze om gaan met je product en zorg dat je zo veel mogelijk waardevolle informatie verzamelt.

En nu?

Aan het einde van je design sprint heb je een goed idee of je product zal slagen in de markt. Nu is het tijd om te beslissen of er wordt doorgezet met de ontwikkeling. Een mooie vervolgstap zou zijn het bouwen van een MVP. Hierdoor kun je relatief snel de markt op met je product die voldoet aan de minimale eisen. Ook dit is weer een efficiënte manier van het ontwikkelen van je product waarbij je optimaal gebruik maakt van je tijd en middelen.

Wilt u ook een design sprint? Wij helpen u graag. Wij faciliteren het gehele proces (of een deel daar van) voor uw organisatie. Samen komen we tot mooie dingen.


Nieuwsgierig?