Wat is de Blockchain?

Zo langzamerhand heeft iedereen die iets met IT heeft het waarschijnlijk al wel eens voorbij horen komen. Blockchain. Volgens veel experts ‘the next big thing after the internet’. Het is een veelbelovende techniek waar veel grote bedrijven erg nieuwsgierig naar zijn. Echter blijkt het allemaal redelijk ingewikkelde materie, is het lastig op te zetten en is het voor veel bedrijven lastig om uit te vogelen hoe ze met deze disruptive technology om moeten gaan.

Gelukkig zijn er een aantal grote spelers in de IT wereld die flink hebben ingezet op deze technologie en deze technologie toegankelijk maken voor het bedrijfsleven. De grootste spelers momenteel zijn IBM met Bluemix, en Microsoft met hun Azure platform. Deze twee spelers maken het gemakkelijk om een netwerk op te zetten met enkele ‘nodes’ en maken het hiermee mogelijk om eens lekker te gaan experimenteren met de mogelijkheden van de blockchain.

Door middel van deze en de komende drie blogs neem ik je mee in de wereld van Blockchain, en help ik je op weg om je eigen private network op te zetten. De eerste blog zal in gaan op wat de techniek precies in houdt, de tweede blog zal ingaan op het inrichten van de Azure omgeving, de derde gaat over het schrijven van uw eerste smart contract en als laatste help ik je op weg om via een webpagina te communiceren met een smart contract op je eigen private Blockchain.

Wat is Blockchain?

Blockchain is de technologie achter de Bitcoin. Het is het beste te vergelijken met een grootboek, maar dan verdeeld over een groot aantal verschillende computers, ook wel nodes genoemd, die allemaal hetzelfde grootboek delen. Alle transacties die ooit zijn gemaakt zijn dus op elke afzonderlijke machine die deel neemt aan het netwerk opgeslagen, en het grootboek is dan ook op elke computer exact gelijk. Deze grootboeken worden constant gesynchroniseerd. Wanneer een node een nieuwe transactie maakt, zal deze worden gevalideerd door de verschillende nodes die verbonden zijn. Wanneer de tansactie is gevalideerd door de nodes, zal de transactie worden opgenomen in de Blockchain en is deze niet meer aan te passen. Het grote voordeel hiervan is dat het grootboek niet wordt beheerd door een enkele instantie en er dus geen aanpassingen meer kunnen worden gemaakt in bestaande transacties. Ook kunnen transacties niet meer worden teruggedraaid en is het onmogelijk om eenzelfde transactie dubbel uit te voeren.

Dit maakt het Blockchain netwerk uitermate geschikt voor het overdragen van waarde. Wanneer je bijvoorbeeld het eigendom van een woning vast legt in de Blockchain, is er geen derde betrouwbare partij nodig. Immers, de eigenaar van de woning staat vast gelegd in de Blockchain, en kan alleen door de eigenaar worden overgedragen aan iemand anders. Hierdoor is het niet meer nodig om dit vast te laten leggen in een centraal register, is een notaris die het proces bewaakt overbodig en zal er niet kunnen worden gefraudeerd door het centrale register aan te passen.

Ook is het mogelijk om contracten vast te leggen in de blockchain. Deze autonome contracten in de Blockchain kunnen zichzelf controleren en uitvoeren. Dit worden smart contracts genoemd. Feitelijk zijn dit stukjes programmacode of software, die op de blockchain worden geschreven. Omdat de blockchain niet aan te passen is, is het contract ook niet meer aan te passen wanneer deze er eenmaal op geplaatst is.

Smartglasses steeds meer ingezet

In veel branches zien we dat er interesse is in het gebruik van smart glasses. Sectoren die al enige tijd interesse toonden waren de logistiek, zorg en productiesectoren. Vaak wordt het gebruik van smart glasses dan gezien als een ultieme vorm van proces optimalisatie. De drang naar efficiëntie lijkt wat dat betreft oneindig.

Maar ook voor technici in het veld zou de smart glasses een enorm interessante uitkomst kunnen zijn. Door middel van de bril die de techneut in het veld op heeft kan deze informatie opvragen van bijvoorbeeld een expert en kan deze expert zelfs meekijken en aanwijzingen geven. Hetzelfde geld voor technici in opleiding. Deze kunnen veel sneller het veld worden ingestuurd omdat zij op een zeer gemakkelijke manier hulp kunnen krijgen en er altijd iemand met ze mee kan kijken. Hierdoor kunnen trainingen verkort worden waardoor nieuwe mensen sneller kunnen worden ingezet en dus sneller waarde opleveren voor het bedrijf in kwestie.

Andere interessante toepassingen zijn het inzetten van de smart glasses om kwaliteit te waarborgen. Airbus bijvoorbeeld zet momenteel al smart glasses in voor het plaatsen van stoelen in hun vliegtuigen en het plaatsen van stickers op de juiste plekken. De bril kan immers door middel van beeldherkenning zeer precies aangeven waar onderdelen of stickers gemonteerd moeten worden.

Het gebruik van smart glasses begint steeds meer mainstream te worden doordat steeds meer bedrijven de meerwaarde er van in beginnen te zien. Vooral nu ook de hardware beter wordt en er meer verschillende soorten smart glasses op de markt komen zal de vraag naar innovatieve softwareoplossingen voor smart glasses steeds meer stijgen.

Bent u na het lezen van dit artikel benieuwd geworden wat smart glasses voor u kunnen betekenen en welke toegevoegde waarde dit kan bieden? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak om te kijken welke processen binnen uw organisatie kunnen worden geoptimaliseerd.